person_outline ورود / عضویت

1- چگونه میتوانیم سفارش غذا دهیم؟


شما میتوانید به دو صورت سفارش خود را انتقال دهید. 

1 سفارش آنلاین :

در این مرحله غذا های مورد نظر خود را انتخاب نموده و در قسمت بعدی آدرس دریافت غذا را مشخص مینمایید سپس به درگاه پرداخت آنلاین متصل میشود و پس از پرداخت مبلغ .فاکتور نهایی شما صادر میشود .و همان فاکتور نیز برای رستوران ارسال میگردد.و رستوران پس از آماده نمودن غذا موظف میباشد سفارش شما را با سرعت و دقت بالا ارسال نمایید.

2 سفارش تلفنی :

دراین مرحله شما به صفحه منوی رستوران مورد نظر  مراجعه  و پس از انتخاب غذای مورد نظر لیست نهایی انتخاب های شما به همراه شماره تلفنهای رستوران برای شما نمایش داده میشود . تذکر (در این حالت فاکتوری برای رستوران ارسال نمیگردد )و شما باید غذاهای انتخابی خود و آدرس مورد ننظرتان را تلفنی به صندوقدار رستوران اعلام نمایید (همانند نوع سفارش دادن از روی تراکت) و رستوران دار موظف میباشد سفارش شما را با سرعت و دقت بالا ارسال نمایید.


2- منو آنلاین درگاه اینترنتی دارد ؟


بله و مبالغ مستقیم به درگاه اینترنتی رستوران دارها متصل و واریز میگردد.