person_outline ورود / عضویت

1- چگونه میتوانیم سفارش غذا دهیم؟


شما میتوانید به دو صورت سفارش غذا دهید. 

1 سفارش حضوری :

در این مرحله ابتدا غذا های مورد نظر خود را انتخاب نموده و بعد از اعمال تخفیف اولین سفارش حضوری و یا تخفیف باشگاه مشتریان به صندوق مراجعه مینمایید و پس از اعمال کدتایید  توسط صندوقدار شفارش ثبت میگردد.

2 سفارش تلفنی :

دراین مرحله شما به صفحه منوی رستوران مورد نظر  مراجعه  و پس از انتخاب غذای مورد نظر لیست نهایی انتخاب های شما به همراه شماره تلفنهای رستوران برای شما نمایش داده میشود . تذکر (در این حالت فاکتوری برای رستوران ارسال نمیگردد )و شما باید غذاهای انتخابی خود و آدرس مورد ننظرتان را تلفنی به صندوقدار رستوران اعلام نمایید (همانند نوع سفارش دادن از روی تراکت) و رستوران دار موظف میباشد سفارش شما را با سرعت و دقت بالا ارسال نمایید.